Přihlášení

 

Odkazy

Sponzoři

Gabriela Hojgrová Narozena 6.2.2008 15:08 v Ostravě Porubě

začátek května05.05.2008 23:22, mamka Pavla

tak jen tak pro legrandu... Jo a takhle si čtu poštu :-)
 IMG_0003.JPG
 IMG_0001.JPG
 IMG_0002.JPG
 IMG_0004.JPG
 IMG_0005.JPG
 IMG_0006.JPG
 IMG_0007.JPG
 IMG_0008.JPG
 IMG_0010.JPG

Diskuse ke článku

Nový příspěvek

Vaše Jméno:

Předmět:

Text:

Opište číslo z obrázku:

       
stránky: 1 2 další >>
Zobrazuji 15 z celkového počtu diskusí 10
9.11.2016 10:57
Diskuse k článku - "začátek května"
Lucky

Hajullleah! I needed

Hajullleah! I needed this-you're my savior. http://gctkpl.com [url=http://yizenbzcky.com]yizenbzcky[/url] [link=http://fdqpgefpy.com]fdqpgefpy[/link]

 • 18.12.2017 1:26
  Diskuse k článku - "začátek května"
  Nioppata

  Fried tomatoes: fry any

  Food of fried tomatoes like all. Guests usually ask guide are surprised mastery chef. Even children with pleasure eat fried tomato in breadcrumbs. Tomatoes very good combined are combined with many products. Garlic adds sharpness. Cheese gives ruddy crust. Italian herbs turn roasted tomatoes into a dish from a restaurant. Omelette with tomatoes - simple and nutritious dish for breakfast. Prepare even sandwiches with fried tomatoes.
  Cooking tomatoes simply. For cooking use butter. In olive oil - fewer calories. It is also combined mixed with fried cubes tomato.
  how to can stewed tomatoes

8.7.2013 0:09
Diskuse k článku - "začátek května"
Teresinha

z7GuT4i0R

pokračovanie...Ze1roveň rozširuje okruh osf4b, ktore9 mf4žu vykone1vať opatrovanie o fycizke9 osoby, ktore9 k 29. februe1ru 2012 dovŕšili vek 55 rokov a vykone1vali opatrovanie, ktorfdm sa rozumie pomoc pri odke1zanosti fycizkej osoby na pomoc inej fycizkej osoby, najmenej tri roky. Tieto osoby nie sfa povinne9, splniť podmienku ustanovenfa v 84 ods. 9 ze1kona fačinne9ho od 1. marca 2012. Vytve1rajfa sa tfdm flexibilnejšie podmienky na zamestne1vanie takfdchto osf4b, čedm sa zvyšuje dostupnosť socie1lnych služieb.Apredl 2012Doc. MUDr. Božena Bušove1, CSc., MPH http://jmiaugigeko.com [url=http://kkvtmz.com]kkvtmz[/url] [link=http://awxtghazmnd.com]awxtghazmnd[/link]

6.5.2008 8:58
Diskuse k článku - "začátek května"
teta radka

dobre forky :-)

Co ti to ta mamka s tatkou udelali ??? :o)
Jeste ze uz te zase ostrihali :o)) Takhle ti to slusi mnohem vic...

5.7.2013 7:43
Diskuse k článku - "začátek května"
Nil

TwlEmk5lzM

Špecificke9 postavenie me1 peňažnfd predspevok na oprviotanae. Je posudzovanfd podľa dvoch ze1konov: podľa ze1k. č. 447/2008 Z.z. a ze1k. č. 448/2008.Podľa uvedene9ho ze1k. č. 447/2008 Z. z. sa posudzuje ne1rok opatrovateľa ( 40) a to znamene1, že určuje, kto mf4že pacienta ŤZP opatrovať. Podľa ze1k. č. 448/2008 o socie1lnych službe1ch sa posudzuje odke1zanosť na oprviotanae Fyzickej osoby ŤZP a to podľa predlohy č.3 tohto ze1kona. Te1 obsahuje 12 bodov, z toho 11 bodov sfa činnosti a tie sa skladajfa z fakonov, ktore9 sa bodujfa a po ich sčedtaned sa určuje stupeň odke1zanosti (od I. stupňa až po VI. stupeň - tabuľka v časti B, predlohy č. 3 - pričom ne1rok na peňažnfd predspevok na oprviotanae vznike1 pri dosiahnuted 44 až 0 bodov, čo predstavuje V. a VI stupeň odke1zanosti). 14Druhy odke1zanosti fyzickej osoby s ťažkfdm zdravotnfdm postihnutedm na kompenze1ciu - (4) Fyzicke1 osoba s ťažkfdm zdravotnfdm postihnutedm je odke1zane1 na oprviotanae, ak stupeň jej odke1zanosti na pomoc inej fyzickej osoby je V alebo VI podľa osobitne9ho predpisu.10)zdroj: internet

4.11.2016 10:52
Diskuse k článku - "začátek května"
Gildas

The answer of an

The answer of an extrep. Good to hear from you.

stránky: 1 2 další >>